Chwilio'r wefan
English

Ymarferion yn dechrau ar gyfer sioe gerdd Abertawe 50

Mae ymarferion wedi dechrau ar gyfer sioe lwyfan a fydd yn helpu preswylwyr Abertawe ac ymwelwyr â'r ddinas i ddathlu hanner canmlwyddiant ers derbyn statws dinas.

CalonLanCast

Mae perfformwyr wedi dod ynghyd yn Theatr y Grand Abertawe i ddechrau ymarferion ar gyfer Calon Lân The Musical.

Cyfarwyddwr y sioe yw Maxine Evans a enwebwyd ar gyfer Gwobrau Olivier, ac mae'r geiriau a'r gerddoriaeth gan Mal Pope o Abertawe. Bydd y sioe i'w gweld yn Theatr y Grand am naw diwrnod o 28 Mehefin.

Mae'n adrodd stori wir a rhyfeddol Evan Roberts, glõwr ifanc o Abertawe fu'n arwain diwygiad Cristnogol byd-eang ym mlynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf.

Mae trefnyddion Abertawe 50 Cyngor Abertawe yn hynod falch bod y sioe gerdd yn datblygu'n dda.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Gall y gymuned gyfan ddathlu hanner canmlwyddiant ers i'r ddinas dderbyn statws dinas - ac mae ymweliad â Theatr y Grand i weld Calon Lân yn gyfle gwych."

Calon Lân The Musical Theatr y Grand, Mehefin 28 - 6 Gorffennaf, 7.30pm. Perfformiadau prynhawn dydd Iau 2pm a dydd Sadwrn 2.30pm.

Llun Personél o Calon Lân The Musical yn dod ynghyd i ymarfer yn Theatr y Grand, Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM