Chwilio'r wefan
English

Tir y tu ôl i 1 a 2 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Gellir defnyddio'r eiddo fel lleoliad storio biniau'n unig (yn amodol ar ganiatâd cynllunio).

Cyfeiriad: Tir y tu ôl i 1 a 2 Stryd Rhydychen, Abertawe
Asiant(iaid): Cyngor Abertawe, Josh Winder, rhif ffôn 07773 580510 neu e-bost Josh.Winder@abertawe.gov.uk
Daliadaeth: Prydles
Pris rhentu: Cynigion

Sylwadau:

Gellir defnyddio'r eiddo fel lleoliad storio biniau'n unig (yn amodol ar ganiatâd cynllunio).

Mae'r eiddo'n darparu oddeutu 17 o fetrau sgwâr o le i storio biniau.

Mae'r eiddo ar gael i'w osod ar delerau atgyweirio ac yswirio llawn. Telerau a rhent i'w cytuno.

 

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM