Chwilio'r wefan
English

PRIMARY PARTNERS YN THEATR Y GRAND YN PARHAU I FFYNNU

Mae dros 1,200 o blant ysgolion cynradd lleol o bedair ysgol ar hugain ar draws y sir yn ymddangos ar lwyfan Theatr y Grand Abertawe yr wythnos hon i berfformio yn Primary Partners, menter ar y cyd â Choleg Gŵyr Abertawe.

Swansea at 50 logo (gold)

Mae disgyblion o gefndiroedd amrywiol wedi dod ynghyd i berfformio caneuon yn Saesneg, yn Gymraeg ac Iaith Arwyddion Prydain ac mae'r ysgolion cynradd sy'n cymryd rhan yn cynnwys ysgolion cynradd yr Hafod, Dynfant, Lôn Las, Illtud Sant, a Blaen y Maes.  

Roedd Primary Partners, sydd bellach yn ei wythfed flwyddyn, yn ddechrau partneriaeth barhaus rhwng Adran Celfyddydau Perfformio Coleg Gŵyr Abertawe a Theatr y Grand Abertawe nôl yn 2011. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, llond dwrn o ysgolion a berfformiodd ar y llwyfan am un noson yn unig; eleni, cynhaliwyd Primary Partners ar bedair noson yn olynol i ddarparu ar gyfer nifer yr ysgolion y mae bellach yn eu denu, gyda llawer mwy yn awyddus i gymryd rhan yn y dyfodol.

Yn ogystal â pherfformiadau'r ysgolion ar y llwyfan, cynhaliwyd adloniant yn y cyntedd eleni am y tro cyntaf, a ddarparwyd hefyd gan fyfyrwyr, gan gynnwys grwpiau iwcalili a gitâr, ac arddangosfa gelf yn Ystafell Wen y theatr.

Meddai Paul Hopkins, Rheolwr Theatr y Grand Abertawe,

"Mae'r theatr yn hynod falch o'n partneriaeth â Choleg Gŵyr Abertawe ac mae llwyddiant cynyddol Primary Partners yn dyst i'n hymrwymiad i gynnwys y gymuned ac annog mynediad i bawb at y celfyddydau yn Abertawe. Rydym yn edrych ymlaen at raglen o bum noson y flwyddyn nesaf."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM