Chwilio'r wefan
English

Dathliad o gerddoriaeth Abertawe'n denu hoff gofroddion

Mae pethau cofiadwy trawiadol o fyd cerddoriaeth yn helpu Abertawe i ddathlu ei threftadaeth ddiwylliannol fodern.

TopRankFusion

Mae'n cynnwys delweddau o lyfryn swyddogol a brynwyd gan gefnogwyr pan oeddent yn canu ac yn dawnsio i gerddoriaeth y perfformwyr roc anhygoel, The Who, ar Gae'r Vetch ym 1976.

Mae'r eitemau ymysg y rheiny sy'n cael eu cyflwyno gan gefnogwyr cerddoriaeth sy'n awyddus i gyfrannu at arddangosfa a ffilm unigryw, sy'n cael eu creu eleni i helpu Abertawe i nodi ei 50 mlynedd gyntaf fel dinas.

Cynhelir prosiect i nodi 50 mlynedd o gerddoriaeth yn Abertawe gan raglen CYFUNO, menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir yn y ddinas gan dîm gwasanaethau diwylliannol Cyngor Abertawe. Mae CYFUNO yn galluogi unigolion a chymunedau i elwa o gymryd rhan mewn diwylliant, celfyddydau a threftadaeth.

Mwy 50 mlynedd o gerddoriaeth ar Facebook

Wedi'i bweru gan GOSS iCM