Chwilio'r wefan
English

Rhoi Rhyddid Dinas a Sir Abertawe i'r actores sydd wedi ennill gwobr Oscar, Catherine Zeta-Jones CBE

Bydd yr actores Catherine Zeta-Jones CBE sydd wedi ennill gwobr Oscar yn derbyn Rhyddid er Anrhydedd ei dinas enedigol, Abertawe, fis nesaf.

czj june 2019

Mae'r actores o fri, a aned ac a fagwyd yn Mayals, Abertawe, wedi bod yn llysgennad pwysig i'r ddinas am dros 25 o flynyddoedd.

A bellach, gofynnir i gynghorwyr Cyngor Abertawe gytuno i gynnig Rhyddid er Anrhydedd Dinas a Sir Abertawe yn ei 50fed blwyddyn ers derbyn statws dinas.

Ar 27 Mehefin, gofynnir i'r cyngor llawn gytuno i gynnig anrhydedd uchaf y ddinas i Catherine Zeta-Jones, gyda'r bwriad o gynnal seremoni wobrwyo ar 24 Gorffennaf.

Mae Catherine Zeta-Jones CBE yn actores arobryn y mae ei doniau'n amrywio o fyd y theatr i fyd y ffilmiau.

Dechreuodd ei gyrfa ar y llwyfan yn Llundain cyn dod yn seren deledu yn yr addasiad poblogaidd o lyfr HE Bates, 'The Darling Buds of May'

Enillodd Wobr yr Academi am ei phortread o Velma Kelly yn yr addasiad sgrîn o un o sioeau cerdd Broadway,Chicago.Enwebwyd Catherine hefyd am wobr Golden Globe ac enillodd wobr Dewis y Beirniaid, Gwobr Urdd yr Actorion Sgrîn a gwobr BAFTA ar gyfer Actores Ategol Gorau am ei pherfformiad.

Yn ystod ei gyrfa mae Catherine wedi bod yn llysgennad dros Abertawe ac mae hi wedi gweithio gyda nifer o elusennau. Yn 2010, dyfarnwyd Cadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (CBE) iddi yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei gwasanaethau i'r diwydiant ffilm ac elusennau.

Mae hi'n briod â'r actor Michael Douglas. Mae ganddynt fab, Dylan a merch, Carys.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Bydd yr anrhydedd hwn yn un y mae'n ei haeddu'n fawr. O ganlyniad i'w gyrfa hir ac amrywiol ar y llwyfan, ar deledu ac mewn ffilmiau, mae Catherine Zeta-Jones yn un o'r wynebau mwyaf adnabyddus yn y byd.

"Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod mai Abertawe yw dinas enedigol Catherine Zeta-Jones ac rydym bob amser wedi bod yn hynod falch o lwyddiannau Catherine ar hyd y blynyddoedd.

"Oherwydd ei rôl fel llysgennad dros Abertawe a'i gwasanaethau i fyd y ffilmiau ac elusennau, mae'n hynod briodol ein bod yn cynnig yr anrhydedd uchaf y gallwn ei roi i Catherine yn ystod y flwyddyn y mae Abertawe'n dathlu 50 mlynedd ers derbyn statws dinas.

"Rwy'n siŵr y bydd pawb wrth eu boddau â'r newyddion hyn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM