Chwilio'r wefan
English

Diwylliant Abertawe'n cael sylw gan y cyfryngau cenedlaethol

Mae sioe radio genedlaethol yn dod i Abertawe.

OwenSheers

Bydd sioe Bookclub BBC Radio 4 yn cael ei recordio o flaen cynulleidfa yng Nghanolfan Dylan Thomas ddydd Iau, 20 Mehefin.

Bydd y cyflwynydd, James Naughtie, yn siarad â'r awdur o Gymru, Owen Sheers, a fydd yn ateb cwestiynau'r gynulleidfa am ei nofel, I Saw a Man.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Wrth i Abertawe ddathlu ei hanner canmlwyddiant fel dinas, mae'n iawn i ni fwynhau'r sylw cenedlaethol."

Mae Owen Sheers yn nofelydd, yn fardd, yn ddramodydd ac yn Athro Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe.

Bwriedir i'r sioe Bookclubhon gael ei darlledu ar BBC Radio 4 ar 4 Awst am 4pm, a chaiff ei hail-adrodd ar 8 Awst am 3.30pm. Bydd ar gael fel podlediad o 4 Awst.

Llun Owen Sheers. Llun gan Charlotte Medlicott

Wedi'i bweru gan GOSS iCM