Chwilio'r wefan
English

Cyffro'n cynyddu wrth i barti stryd i ddathlu 50 mlynedd Abertawe fel dinas nesáu

Mae preswylwyr cymdogaeth hanesyddol yn paratoi ar gyfer parti stryd am ddim i ddathlu 50 mlynedd ers i Abertawe ddod yn ddinas - ac mae gwahoddiad i breswylwyr o bob rhan o'r ddinas!

Bydd preswylwyr Sandfields yn dod at ei gilydd gyda'u ffrindiau o bob rhan o Abertawe ar 27 Mehefin i helpu i nodi hanner canmlwyddiant statws Abertawe fel dinas.

Gan ddechrau am 3.30pm, sy'n gyfleus i'r rheiny sydd wedi gorffen yn yr ysgol a'r gwaith am y dydd, bydd yn cynnwys cerddoriaeth fyw, perfformiadau eraill, bwyd stryd a gweithgareddau am ddim.  Bydd celf, barddoniaeth, drymio, parc sglefrio dros dro, reidiau a gemau.  

Bydd amgueddfa dros dro hefyd i nodi'r hanner canmlwyddiant, celf yn yr awyr agored a sgyrsiau yn ogystal ag arddangosfa dreftadaeth leol, T'ai Chi a thatŵs henna.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r digwyddiad cymdeithasol hwn yn ceisio ymgorffori'r hyn sy'n dda am Sandfields ac Abertawe - ac mae gwahoddiad i bawb o bob cwr o'r ddinas.

Cefnogir y digwyddiad yn Sandfields a gynhelir ar Heol San Helen gan raglen CYFUNO, menter a gefnogir gan Lywodraeth Cymru a reolir gan dîm gwasanaethau diwylliannol y cyngor.

Trefnu parti stryd:  www.swansea50.co.uk/organise-a-street-party

Llun: Cefnogwyr parti stryd Heol San Helen o'r chwith, Lucy Donald, Rhiannon Morgan, Nazma Botanica, Amina Abu-Shahba, Francesca Healey a Nicola Fredrickson.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM