Chwilio'r wefan
English

Prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i wella hamdden yn lleol

Mae'r gwaith wedi dechrau ar brosiect gwerth miliynau o bunnoedd i ailwampio rhai o gyfleusterau hamdden mwyaf Abertawe.

LCgymConcept200619

Mae £5.1 miliwn yn cael ei fuddsoddi gan Gyngor Abertawe i ddod â bywyd a bywiogrwydd newydd i LC Abertawe a phum canolfan hamdden gymunedol y ddinas.

Gyda'r ymagwedd bartneriaeth hon, caiff £600,000 ychwanegol ei fuddsoddi gan Freedom Leisure, yr ymddiriedolaeth hamdden nid er elw sy'n cynnal y cyfleusterau ar gyfer y cyngor.

Mae'r gwaith ailwampio a'r rhaglen waith, a fydd o fudd i filoedd o gwsmeriaid, yn cael eu rheoli gan fusnes rheoli prosiectau profiadol, Clarkson Alliance.

Mae'r mesurau effeithlonrwydd ynni'n cael eu rhoi ar waith gan Leisure Energy, cwmni arobryn sy'n ymrwymedig i helpu'r diwydiant hamdden i leihau costau ac effaith amgylcheddol.

Bydd buddsoddiadau'n cynnwys uwchraddio cyfleusterau'r gampfa yn LC Abertawe yn llwyr drwy greu ardal hyfforddi ymarferol newydd. Yn yr hydref bydd y ddarpariaeth bwyd a diod yn cael ei moderneiddio.

Mae'r canolfannau eraill a fydd yn elwa ynghyd ag LC Abertawe yng nghanol y ddinas yn cynnwys Llandeilo Ferwallt, Treforys, Cefn Hengoed, Pen-lan a Phenyrheol. Ategir y gwelliannau gan gyfarpar Technogym o'r radd flaenaf mewn lleoliadau ffitrwydd sydd wedi'u hailwampio a'u hadnewyddu ar draws y cyfleusterau.

Llun Cysyniad dylunio sy'n dangos sut olwg a allai fod ar gyfleusterau campfa'r LC wedi i'r gwaith uwchraddio gwerth £600,000 gael ei gwblhau erbyn diwedd y mis hwn (sylwer: mis Mehefin).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM