Chwilio'r wefan
English

Ymunwch â'r dathliadau hanner canmlwyddiant ar fideo

Mae preswylwyr, plant ysgol ac enwogion yn ymuno â dathliadau hanner canmlwyddiant Abertawe drwy ddymuno pen-blwydd hapus i'r ddinas dros fideo.

Swansea at 50 logo (gold)

Mae seren rygbi Cymru, Alun Wyn Jones, y cyfansoddwr arobryn Syr Karl Jenkins â phlant ysgol a phreswylwyr yn dod yn rhan o'r dathliadau.

Ychydig ar ôl ei arwisgo fel Tywysog Cymru yn haf 1969, teithiodd Tywysog Charles i Abertawe i gyhoeddi bod Abertawe wedi ennill statws dinas.

Nawr, mae pobl leol yn ymuno yn yr hwyl drwy greu eu fideos eu hunain i ddymuno hanner canmlwyddiant hapus i'r ddinas. Gall pobl leol fod yn rhan o'r dathliadau hefyd drwy bostio eu fideos eu hunain ar dudalen Abertawe 50.

 Yn ei fideo, meddai Syr Karl Jenkins, "Cefais fy magu ym mhenrhyn Gŵyr ac felly roedd Abertawe'n dref enedigol i mi, felly mae'n bleser gennyf ddymuno pen-blwydd hapus i Abertawe wrth ddathlu ei hanner canmlwyddiant fel dinas. Dymuniadau gorau i bawb."

Bydd unrhyw un sy'n anfon fideo atom yr ydym yn ei gyhoeddi'n cael ei gynnwys mewn cystadleuaeth am ddim am gyfle i ennill pâr o docynnau i weld yr Elyrch neu'r Gweilch yn chwarae tymor nesaf.

Mae cyflwyno fideo ar gyfer y dathliadau'n hawdd - anfonwch neges uniongyrchol i gyfrif Twitter, Facebook neu Instagram @abertawe50 neu tagiwch eich fideo gan ddefnyddio #Abertawe50

https://www.swansea50.co.uk/video-greetings/

Wedi'i bweru gan GOSS iCM