Chwilio'r wefan
English

Gweithgareddau am Ddim yn ystod Gwyliau'r Haf

Gweithgaredd Glynn Vivian

Summer Holiday Free Activities Saturday Family Workshops 3.jpg
25 Gorff 2019
10.00AM. Tan 16.30
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Glynn Vivian
Heol Alexandra Abertawe SA1 5DZ

Pob oedran, galw heibio

Dewch i ymweld â'r Oriel er mwyn cael gwybod am ein gweithgareddau am ddim sydd ar gynnig. 
Yr haf hwn rydym yn dathlu dyfodiad Hand Drawn Action Packed  gyda phedwar gweithgaredd hunanarweiniedig newydd gwych.

  • 'Y Bwrdd Magnetig Enfawr'
  • 'Y Darlun Diddiwedd' - cludfelt tynnu llun ar y cyd
  • 'DAEARYDDIAETH EPIG' - Ein prosiect adeiladu byd 3 Dimensiwn
  • 'Portread o'r Artist fel Ci Ifanc' - Cystadleuaeth Tynnwch lun o'ch hun fel ci, gyda gwobrau bob wythnos!

Dewch i weld gwarbaciau'r Oriel - pecynnau gweithgareddau sy'n llawn teganau synhwyraidd a chreadigol a phethau difyr i'w gweld a'u gwneud wrth i chi fynd o gwmpas yr arddangosfeydd.

Mae gennym flociau adeiladu lliwgar hefyd a gweithgareddau crefft DIY ar gynnig, yn ogystal â Llwybr Glynn Vivian a Phasbort Clwb yr Archwiliwyr lle gallwch ennill bathodynnau wedi'u dylunio'n arbennig i'w gwnïo ar eitemau.

Gofynnwch i staff cyfeillgar yr oriel am fwy o wybodaeth.

Am ddim, Nid oes angen cadw lle
Cyfraniad awgrymiadol £1

Wedi'i bweru gan GOSS iCM