Chwilio'r wefan
English

Tywysog Cymru'n cynllunio'i ddychweliad i gapel Cymreig eiconig

Bydd EUB Tywysog Cymru'n ymweld â'r Tabernacl hanesyddol yn Nhreforys y mis nesaf.

TabernacleVertical

Ymwelodd Tywysog Cymru â Neuadd Dinas Abertawe ym 1969 i gyhoeddi'r penderfyniad i roi statws dinas i Abertawe. Ar yr un diwrnod, aeth i ddigwyddiad yn y Tabernacl.

Bydd EHB Tywysog Cymru a Duges Cernyw yn Abertawe hefyd ar 3 Gorffennaf eleni i nodi hanner can mlynedd gyntaf Abertawe fel dinas. Cynhelir digwyddiadau yng nghanol y ddinas, ym Mharc Victoria ac ym Mhafiliwn Patti ar y diwrnod hwnnw.

Bydd Ei Uchelder Brenhinol hefyd yn dychwelyd i'r Tabernacl, adeilad rhestredig gradd I sy'n 147 oed.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Bydd yn wych i bobl Treforys a chefnogwyr y Tabernacl groesawu EUB Tywysog Cymru.

"Mae'r cyngor yn arwain gwaith â'r nod o adfywio'r Tabernacl, gan wneud yr adeilad anhygoel hwn yn ganolbwynt i weithgarwch cymunedol yn y blynyddoedd i ddod ac rwy'n siŵr y bydd diddordeb gan Dywysog Cymru mewn clywed am gynnydd y gwaith hwn.

"Rydym am gynyddu defnydd o'r adeilad gan y gymuned fel y bydd yn parhau i fod yn drysor lleol am flynyddoedd i ddod. Rydym eisoes wedi dechrau adfywio'r lleoliad hanesyddol hwn."

Bydd y digwyddiad yn y Tabernacl yn cynnwys perfformiad gan gôr, crynodeb o'r gwaith adfywio ers 1993 a bydd Tywysog Cymru'n cwrdd ag arweinwyr crefyddol lleol, gan gynnwys Gweinidog y Tabernacl, y Parchedig Jill-Hailey Harries, ynghyd ag arweinwyr pum côr - Côr Merched Treforys, Côr Orffews Treforys, Côr Clwb Rygbi Treforys, Côr y Tabernacl Treforys a Chôr Twrw Tawe.

Huw Tregelles Williams, Cadeirydd Grŵp Llywio'r Tabernacl yn Nhreforys, fydd yn croesawu'r Tywysog yn ystod yr ymweliad hwn.

Meddai Mr Williams, "Edrychwn ymlaen at ymweliad gan EUB Tywysog Cymru. Bydd yn nodi 50 mlynedd yn union ers y Gymanfa Ganu, sef yr ŵyl canu emynau genedlaethol, a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf 1969 i nodi'i Arwisgiad.

"Yn ystod y 25 mlynedd diwethaf, mae rhaglen adfywio wedi sicrhau bod yr adeilad nodedig hwn bellach mewn gwell cyflwr nag a fu o fewn cof; bydd gan Ei Uchelder Brenhinol gyfle i weld sut y cyflawnwyd y gwaith, ynghyd â chyfle i glywed am gynlluniau ar gyfer dyfodol cynaliadwy'r adeilad."

Ariennir cynllun adfywio'r capel - y Tabernacl Treforys: Cynnal ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri dan ei Rhaglen Treftadaeth Gydnerth. Gwnaed grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri'n bosib oherwydd chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Mae gwobr gwerth £71,300 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cefnogi gwaith Jacqualyn Box i ddatblygu cynllun busnes a chynllun codi arian.

Llun:  Y Tabernacl yn Nhreforys.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM