Chwilio'r wefan
English

Cyfnod cofrestru ac enwebu ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe 2019 ar agor

Mae'r broses o ddod o hyd i westy, tŷ bwyta a lleoliad cerddoriaeth fyw gorau Bae Abertawe wedi dechrau.

Bydd modd cofrestru ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe 2019, sydd wedi'u trefnu ar y cyd â Chyngor Abertawe a Thwristiaeth Bae Abertawe, o 1 Gorffennaf ymlaen.

Gall cwmnïau ddewis o gategorïau sy'n cynnwys y gwesty gorau, yr atyniad gorau, y busnes twristiaeth gorau sy'n addas i gŵn a'r llysgennad twristiaeth ifanc gorau.

Rhaid i geisiadau gael eu derbyn erbyn dydd Sul 8 Medi, a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd Brangwyn nos Iau 14 Tachwedd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Gwnaeth 4.8m o bobl ymweld â Bae Abertawe y llynedd gan ddod â gwerth bron £448m i'r economi leol. Helpodd hyn i gefnogi dros 5,700 o swyddi.

"Mae ein busnesau twristiaeth yn amlwg yn gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi felly maen nhw'n llawn haeddu'r gydnabyddiaeth."

Meddai Stephen Crocker, Cadeirydd Twristiaeth Bae Abertawe, "Mae'r gwobrau'n agored i fusnesau twristiaeth ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot." Mae'n bwysig bod y busnesau a'r sefydliadau hyn, sy'n mynd gam ymhellach, yn cael eu cydnabod am eu rhagoriaeth."

Ewch i www.swanseabaytourismawards.co.uk am fwy o wybodaeth.

Llun Derbyniodd The Fountain Inn Wobr Twristiaeth Bae Abertawe yn 2017. Eleni maen nhw'n noddi'r categori, lleoliad gorau ar gyfer priodasau. Llun gan Steve Phillips Photography

Wedi'i bweru gan GOSS iCM