Chwilio'r wefan
English

Preswylwyr a ffrindiau'n mwynhau parti stryd Abertawe 50

Roedd cannoedd o bobl o gymdogaeth hanesyddol wedi mwynhau parti stryd am ddim i ddathlu 50 mlwyddiant Abertawe fel dinas - ac ymunodd llawer mwy o breswylwyr o bob rhan o'r ddinas â nhw.

50Party05

Daeth preswylwyr Sandfields at ei gilydd gyda ffrindiau o bob cwr o Abertawe i helpu i nodi hanner canrif o statws dinas.

Cafwyd cerddoriaeth fyw, perfformiadau eraill, bwyd stryd a gweithgareddau am ddim yn y parti ynghyd â chelf, barddoniaeth, drymio, parc sglefrfyrddio dros dro, reidiau a gemau.  

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Roedd y digwyddiad cymunedol hwn yn ymgorffori popeth sy'n dda am Sandfields ac Abertawe - ac ymunodd pobl o bob rhan o'r ddinas yn yr hwyl. Roedd gwir gyffro yma!"

Os ydych am drefnu'ch parti stryd eich hun, ewch i: www.swansea50.co.uk/organise-a-street-party/?lang=cy

Llun: Hwyl ym mharti stryd Sandfields

Wedi'i bweru gan GOSS iCM