Chwilio'r wefan
English

Perchennog busnes o Abertawe i ddiolch i EUB Tywysog Cymru

Bydd dyn o Abertawe a lwyddodd i newid ei fywyd gyda chymorth Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru yn cwrdd â Thywysog Cymru ar 3 Gorffennaf.

HanifMiah

Sefydlodd Hanif Miah ei fusnes ar ôl derbyn hyfforddiant a ddarparwyd gan yr Ymddiriedolaeth a helpodd i newid ei fywyd.

Mae Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru'n elusen ieuenctid sy'n helpu pobl ifanc yng Nghymru i ddatblygu'r hyder a'r sgiliau y mae eu hangen arnynt i wireddu eu huchelgeisiau, fel y gallant fyw, dysgu ac ennill.

Ddydd Mercher, bydd Hanif sy'n 26 oed, ynghyd â'i bartner busnes a'i gefnder Foyaz Miah - yn siarad â'r Tywysog am eu dyheadau o ran eu busnes.

Meddai Hanif, sy'n byw'n agos at ganol dinas Abertawe, "Rwy'n ddyledus iawn i Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru a bydd yn hyfryd cwrdd eg EUB Tywysog Cymru.

"Es i i Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru tua naw mlynedd yn ôl pan oeddwn i wedi cyrraedd pwynt isel yn fy mywyd. Roedd yr Ymddiriedolaeth yn allweddol wrth fy helpu i newid pethau."

Llun Hanif Miah ym Mhafiliwn Patti.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM