Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn camu nôl mewn amser ar gyfer 50 mlwyddiant y ddinas

Mae disgyblion mewn ysgol yn Abertawe wedi bod yn dysgu sut fywyd oedd gan fyfyrwyr ifanc 50 mlynedd yn ôl.

Townhill_Swansea50

Daeth Jeffrey Bowen, cyn-ddisgybl a fu'n mynychu'r ysgol ym 1969, i weld y bobl ifanc yn Ysgol Gynradd Townhill.

Dywedodd wrthynt am sut câi'r merched a'r bechgyn eu haddysgu mewn dosbarthiadau ar wahân, sut y cynhaliwyd pob gwers gan ddefnyddio bwrdd sialc yn hytrach na byrddau gwyn rhyngweithiol neu gyfrifiaduron a sut roedd disgyblion yn wynebu cosb gorfforol pe baent yn ymddwyn yn wael.

Yna defnyddiodd y bobl ifanc yr hyn yr oeddent wedi'i ddysgu o'i sgwrs i ysgrifennu llythyrau at eu cymheiriaid 50 mlynedd yn ôl gan esbonio sut oedd bywyd yn Ysgol Gynradd Townhill heddiw.

Bydd y rhain nawr yn cael eu cynnwys mewn capsiwl amser a chaiff ei gloi'n ddiogel tan 2069 fel rhan o ddathliadau hanner 50 mlwyddiant Abertawe fel dinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM