Chwilio'r wefan
English

Gweithdrefnau Mabwysiadu

Mae'r dogfennau isod yn cadarnhau'r gweithdrefnau statudol ffurfiol a phroses y cyngor a ddilynwyd er mwyn mabwysiadu CDLl Abertawe. Roedd hyn yn cynnwys cyhoeddi Datganiad Mabwysiadu a Hysbysiad Cyhoeddus ac adroddiad i'r Cyngor Llawn dyddiedig 28 Chwefror 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM