Chwilio'r wefan
English

Adroddiad yn canmol ymdrechion i drawsnewid bywydau

Mae mentrau beiddgar sydd â'r nod o drawsnewid bywydau pobl yn Abertawe'n dechrau cael effeithiau cadarnhaol ar blant ifanc, pobl ddiamddiffyn a'r henoed yng nghymunedau'r ddinas.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae adroddiad blynyddol diweddaraf Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe, sydd â'r nod o gydlynu gweithgareddau'r sector cyhoeddus yn y ddinas, yn datgan bod manteision gweithio ar y cyd yn dechrau datblygu mewn cymunedau ar draws y ddinas.

Daeth asiantaethau gan gynnwys Cyngor Abertawe, y gwasanaethau iechyd, Cyfoeth Naturiol Cymru, y gwasanaethau brys a sefydliadau eraill ynghyd dan awdurdod y BGC dair blynedd yn ôl i ddiwallu'r angen i gydlynu ymdrechion i wella iechyd a lles y rheiny y mae angen rhoi'r gefnogaeth fwyaf iddynt yn eu cymunedau.

Mae mentrau ar y cyd, sy'n cynnwys y rhaglen arloesol sy'n cynnig cymorth i deuluoedd, Jig-so, prosiect Cenedlaethau sy'n Ystyriol o Ddementiaa menter 'Hub on the Hill'Mount Pleasant, yn dechrau cael effaith sylweddol ar fywydau pobl.

Am fwy o wybodaeth am y BGC, ewch i: https://www.abertawe.gov.uk/bgc

Wedi'i bweru gan GOSS iCM