Chwilio'r wefan
English

Cronfa Bensiwn yn dechrau lleihau ei hôl troed carbon ar ôl trosglwyddo £0.5bn

Mae un o gronfeydd pensiwn llywodraeth leol mwyaf Cymru wedi dechrau lleihau ei hôl troed carbon trwy leihau cyfanswm yr arian y mae'n ei fuddsoddi mewn cwmnïau gyda dwysedd carbon uchel.

CliveLloyd090719

Mae Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Dinas a Sir Abertawe'n rheoli cronfeydd gwerth £2.1bn ar gyfer cynghorau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn ogystal â nifer o gyflogwyr eraill yn yr ardal.

Erbyn hyn, mae'r gronfa wedi dechrau lleihau ei lefel o fuddsoddiadau, sydd eisoes yn isel, mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â charbon.

Erbyn diwedd y mis hwn (Gorffennaf 2019) caiff asedau gwerth £0.5bn eu trosglwyddo i gronfa olrhain mynegai carbon isel yn dilyn rhaglen hyfforddiant ymddiriedolwyr, felly mabwysiadwyd Polisi Llywodraethu Cymdeithasol, Amgylcheddol (LlCA) o ganlyniad, a oedd yn canolbwyntio ar leihau ei ôl troed carbon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM