Chwilio'r wefan
English

Gall y gymuned weld cynlluniau ysgubor chwaraeon

Bydd disgyblion, staff a'r gymuned ehangach yn gallu cael rhagor o wybodaeth am gynlluniau ar gyfer hwb chwaraeon a chymunedol o'r radd flaenaf ar ochr ddwyreiniol Abertawe yn ystod digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ddydd Llun.

Sports_barn

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio gyda'i bartneriaid i ddarparu'r datblygiad sy'n werth £2miliwn a fydd yn cynnwys maes dan do, stiwdio ffitrwydd a chyfleusterau hamdden eraill yn Ysgol Cefn Hengoed.

Bydd gan ddisgyblion yn yr ysgol gyfle i fynegi eu barn am y cynlluniau yn ystod sesiynau chwaraeon a gynllunnir fel rhan o'r diwrnod ysgol.

Yna, rhwng 3pm a 6pm bydd sesiynau galw heibio anffurfiol ar gyfer rhieni, staff, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Bydd yr ysgubor chwaraeon yn rhywbeth newydd i Abertawe, a bydd yn cyflawni ymrwymiad y cyngor i drawsnewid cyfleoedd chwaraeon a hamdden ar gyfer disgyblion yn yr ysgol a'r gymuned ehangach.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM