Chwilio'r wefan
English

Hen safle marchnad Clydach, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach

AR WERTH: Hen gyfleuster gweithgynhyrchu a adeiladwyd at ddiben pwrpasol.

Old Clydach market

Cyfeiriad: Hen safle marchnad Clydach, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach SA6 5BQ
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant(iaid): Alder King: cysylltwch ag Alexander Kaine drwy ffonio 02920 391468
Maint: 33,932 troedfedd sgwâr / 3,158 metr sgwâr
Pris gwerthu: £900,000

Sylwadau

Hen gyfleuster gweithgynhyrchu a adeiladwyd at ddiben pwrpasol â dwy warws uchel. Mae adeilad swyddfeydd modwlar unllawr newydd yn gyfagos iddo.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM