Chwilio'r wefan
English

Clarion Court, Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Lleoliad cownter masnachu sefydledig. Cwrt â thair uned deras o gwmpas maes parcio canolog.

Clarion Court

Cyfeiriad: Clarion Court, Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: cysylltwch â Jason Thorne drwy ffonio 01792 702800
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Lleoliad cownter masnachu sefydledig. Mae i'r cwrt dair uned deras o gwmpas maes parcio canolog a man llwytho. Mae gwahanol unedau ar gael.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM