Chwilio'r wefan
English

Oxwich Court, Valley Way, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n ffurfio rhan o ddatblygiad cwrt o wyth uned mewn tair rhes.

Cyfeiriad: Oxwich Court, Valley Way, Parc Anturiaeth Abertawe
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: cysylltwch â Jason Thorne drwy ffonio 01792 702800
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Eiddo sy'n ffurfio rhan o ddatblygiad cwrt o wyth uned mewn tair rhes. Mae gan bob uned ddrysau rholer ac uchder bondo o hyd at 4.8 metr. Mae lleoedd i barcio yn y cwrt.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM