Chwilio'r wefan
English

Adeilad Mond, Union Street, Abertawe

AR OSOD: Eiddo ag uned fanwerthu llawr gwaelod a swyddfeydd a storfeydd atodol ar y lloriau uchaf.

Mond buildings

Cyfeiriad: Adeilad Mond, Union Street, Abertawe SA1 3DN
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons: cysylltwch ag Andrew Cox drwy ffonio 01792 478907
Pris rhentu: £200 bob mis calendr

Sylwadau

Eiddo ag uned fanwerthu llawr gwaelod a swyddfeydd a storfeydd atodol ar y lloriau uchaf. Mae mynedfa gymunedol wrth ochr yr adeilad yn arwain at y lloriau uchaf. Mae pob swyddfa'n hunangynhwysol. Ceir toiledau cymunedol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM