Chwilio'r wefan
English

19 Stryd Fawr, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd ar lawr cyntaf ac ail lawr eiddo trillawr.

19 High Street

Cyfeiriad: 19 Stryd Fawr, Abertawe
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Dawsons: cysylltwch ag Alun Lewis drwy ffonio 01792 487248
Maint: 1,211 - 2,456 troedfedd sgwâr / 113 - 395 metr sgwâr
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Swyddfeydd ar lawr cyntaf ac ail lawr eiddo trillawr. Mae mynedfa gymunedol wedi'i rhannu, a mynedfa ar Orchard Street hefyd, yn arwain at y ddau lawr. Mae cyfleusterau staff ar gael ar bob llawr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM