Chwilio'r wefan
English

Uned 3, The Pod, Parc Siopa Morfa, Abertawe

AR OSOD: Uned yn The Pod ar y llawr cyntaf.

Cyfeiriad: Uned 3, The Pod, Parc Siopa Morfa, Abertawe SA1 7BP
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): Calan: cysylltwch â Nick Golunski drwy ffonio 02920 537714
Maint: 1,617 troedfedd sgwâr / 150.23 metr sgwâr
Pris rhentu: £42,075 y flwyddyn

Sylwadau

Uned yn The Pod ar y llawr cyntaf sydd â lifft cymunedol a thoiledau. Ceir balconi allanol yng nghefn yr uned hefyd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM