Chwilio'r wefan
English

Parc Tawe, Abertawe

AR OSOD: Eiddo canol teras deulawr

Kiosks in Parc Tawe

Cyfeiriad: Parc Tawe, Abertawe SA1 2BA
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid): EJ Hales: cysylltwch â Phil Morris drwy ffonio 02920 347104
Maint: 400 troedfedd sgwâr / 37 metr sgwâr
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Fel rhan o'r gwaith o ailddatblygu safle presennol Parc Tawe, mae pedwar ciosg newydd ar gael.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM