Chwilio'r wefan
English

Artist yn bywiogi bywydau eraill ar ôl cael cefnogaeth gan Gydlynu Ardaloedd Lleol

Mae artist o Abertawe yn defnyddio'i dalentau i fywiogi bywydau eraill ar ôl iddo dderbyn help i adennill ei hyder ei hun ac i archwilio ei ddinas enedigol.

Gary_Crosby

Daeth Gary Crosby yn ynysig a theimlai nad oedd ganddo bwrpas yn dilyn digwyddiad lle anafodd ei gefn yn wael ac a'i gadawodd mewn cadair olwyn.

Cafodd ei gyflwyno i Gynllun Cydlynu Ardaloedd Lleol Cyngor Abertawe ac mae'n dweud bod y profiad wedi newid ei fywyd.

Yn ddiweddar mae rhywfaint o'i waith wedi'i arddangos yn Ysbyty Treforys ac mae darnau eraill wedi'u harddangos mewn arddangosfeydd ac orielau.

Mae hefyd wedi ffurfio perthynas agos â The Veterans Club ac mae'n helpu i godi arian i gefnogi aelodau o'r Gwasanaethau Arfog a'u teuluoedd.

Mae gan Gydlynwyr Ardaloedd Lleol (CALl) frîff ataliol eang sy'n cynnwys cadw llygad ar bobl a allai fod yn unig ac yn ynysig a'u helpu i gysylltu ag eraill fel y gallant fyw bywydau cryfach, iachach a mwy annibynnol a gweithgar.

Meddai Gary, "Rwyf i wedi dod o hyd i bwrpas ar gyfer fy ngwaith celf sy'n gwneud i mi edrych ymlaen at y dydd ac sydd wedi rhoi hwb i'm hyder. Mae hefyd yn gwneud i mi deimlo'n falch fy mod i'n helpu pobl eraill drwy wneud rhywbeth sy'n fy helpu i."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM