Chwilio'r wefan
English

Gweithwyr ifanc, Liam a Harri, yn cynrychioli treftadaeth ddiwylliannol Cymru

Mae dau ddyn ifanc yn dangos bod dyfodol mawr yn nhreftadaeth ddiwylliannol Abertawe.

LiamL

Mae Liam Llewelyn a Harri Macquire wedi bod yn gweithio yn y ddinas ar gynllun sy'n annog pobl ar ddechrau eu gyrfaoedd i fod yn rhan o genhedlaeth newydd sy'n adrodd hanes Cymru.

Fel hyfforddeion ar Brosiect Uchelgais Diwylliannol Cymru Gyfan, maent wedi gweithio yn Oriel Gelf Glynn Vivian ac Amgueddfa Abertawe sydd dan reolaeth Cyngor Abertawe.

Gosodwyd Liam, sy'n 18 oed, gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent, Canolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe, Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Gosodwyd Harri, sy'n 21 oed, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Parc Howard yn Llanelli ac Oriel Gelf Glynn Vivian.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio i gael lle ar y prosiect yw 30 Awst.

Mwy o wybodaeth www.ccskills.org.uk/cultural-ambition

Llun Liam Llewelyn yn Amgueddfa Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM