Chwilio'r wefan
English

Gerddi Botaneg yn dathlu canmlwyddiant parc poblogaidd

Cynhelir dathliadau i nodi canmlwyddiant Parc Singleton Abertawe drwy gydol mis Awst.

Botanic_panel

Ym 1919, daeth Abaty Singleton a'r tir cyfagos, a fu'n eiddo i'r teulu Vivian, a oedd hefyd yn berchen ar Waith Copr yr Hafod, i feddiant Corfforaeth Abertawe, rhagflaenydd Cyngor Abertawe.

I ddathlu 100 mlynedd ers i'r parc ddod dan berchnogaeth y cyhoedd, mae Cyfadeilad Gerddi Botaneg Cyfeillion Dinas Abertawe wedi comisiynu panel coffa dwyieithog, gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Abertawe.

Bydd yn cael ei ddadorchuddio gan ddisgynyddion y teulu Vivian yn y Gerddi Botaneg ddydd Sul 4 Awst am 2.30pm.

Yna, cynhelir cyngerdd awyr agored am ddim, a fydd yn cynnwys Band Iwcalili P30, rhwng 3pm a 5pm a bydd lluniaeth ar gael.

Cynhelir cyngherddau awyr agored pellach ar y tri dydd Sul olynol am 3pm gan gynnwys Band Tref Casllwchwr, Band Mawr Constellation a Band Mawr Treforys.

Meddai'r Cyng. Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Rydym yn ddiolchgar iawn i'r Cyfeillion am eu cefnogaeth barhaus felly, pan ddywedon nhw wrthym am eu syniad o ddathlu hanes diddorol Parc Singleton, roeddem yn barod iawn i fod yn rhan o hyn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM