Chwilio'r wefan
English

Hwyl Ganoloesol yng Nghastell Ystumllwynarth

Gall pobl ifanc sydd am fod yn grefftus dros yr haf deithio'n ôl i'r gorffennol yn ystod gweithdai galw heibio canoloesol yng Nghastell Ystumllwynarth y mis hwn.

Oystermouth Castle from above

Bob dydd Mercher ym mis Awst, bydd gan blant y cyfle i greu eu coronau, eu tiaras, eu bathodynnau neu eu llyfrnodau canoloesol eu hunain wedi'u hysbrydoli gan y lle y bu Arglwyddi Gŵyr yn rheoli Abertawe erstalwm.

Cynhelir y gweithdai rhwng 11am a 3.30pm ac maent yn addas i blant rhwng 3 ac 11 oed. Pris mynediad i'r gweithdai yw £1 i bob plentyn yn ogystal â ffïoedd mynediad arferol y castell.

Castell Ystumllwynarth yw un o'r cestyll mwyaf atgofus yng Nghymru, ac ni allwch ei golli ar ei domen uwchben y Mwmbwls.  Mae gan y castell waith celf o'r 14eg ganrif, pont wydr 30 troedfedd o uchder a grisiau preifat sy'n arwain o gromgelloedd i ystafelloedd a oedd yn cael eu defnyddio fel neuaddau gwledda.

Mae tiroedd y castell hefyd yn cynnal eu digwyddiadau Theatr Awyr Agored enwog gyda Gangsta Granny'n diddanu teuluoedd ar 21 Awst a bydd clasur Emily Brontë, Wuthering Heights, yn diddanu'r dorf rhwng 21 a 29 Awst.

Mae Castell Ystumllwynarth ar agor rhwng 11am a 5pm bob dydd tan 30 Medi.

Ewch iwww.abertawe.gov.uk/castellystumllwynarth am fwy o wybodaeth am y castell a'r digwyddiadau sydd ar y gweill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM