Chwilio'r wefan
English

Ymunwch yn nathliadau Abertawe 50 yn eich llyfrgell leol

Mae holl lyfrgelloedd Cyngor Abertawe'n ymuno yn yr haf llawn dathliadau ar gyfer hanner canmlwyddiant Abertawe fel dinas.

Library reading

Bydd pob llyfrgell yn cynnal gweithgareddau dros fis Gorffennaf a mis Awst, a fydd yn cynnwys gemau, crefftau, heriau darllen, arddangosfeydd, digwyddiadau ar thema'r 60au a phartïon i bob oedran.

Dywedodd Robert Francis Davies, Aelod y Cabinet dros fuddsoddi, adfywio a thwristiaeth, fod miloedd o bobl eisoes wedi cymryd rhan mewn llawer o'r digwyddiadau a drefnwyd i ddathlu flwyddyn euraidd Abertawe, ac mae mwy i ddod o hyd.

Ychwanegodd, "Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n ddynodedig i'w hardaloedd eu hunain yn y ddinas, ac mae nifer ohonynt yn dilyn thema parti stryd. Mae pob un ohonynt am ddim ac mae croeso i bawb, felly dewch i gymryd rhan."

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau llyfrgelloedd, y bleidlais dros arwr mwyaf Abertawe a llawer mwy, ewch i www.abertawe50.co.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM