Chwilio'r wefan
English

Lido poblogaidd wedi'i ailagor ar ôl cael ei fandaleiddio

Mae Lido Blackpill wedi ailagor yn dilyn achos o fandaliaeth.

Blackpill Lido

Parhaodd gwaith dros y penwythnos i lanhau'r atyniad poblogaidd ar lan y môr.

Roedd swm mawr o olew coginio wedi cael ei arllwys i'r dŵr rhywbryd rhwng nos Fercher a bore dydd Iau.

Roedd yn golygu y bu'n rhaid draenio'r Lido'n llwyr, ei sgwrio â chemegau a'i jet-olchi i sicrhau bod yr olew wedi mynd yn gyfan gwbl.

Roedd yn rhaid i staff y cyngor archwilio'r hidlwyr, y pibellau a thanc balast ar wahân hefyd, a'u glanhau lle y bu angen. Unwaith y gwnaed hyn, ail-lenwyd y pwll â dŵr clorinedig a gymerodd oddeutu deuddydd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu ailagor y lido cyn gynted â phosib a hoffwn ddiolch i'r rheini a weithiodd oriau ychwanegol yn syth ar ôl yr ymosodiad a thros y penwythnos i wneud hyn yn bosib.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM