Chwilio'r wefan
English

Gallai ymweliadau â'r traeth dros yr haf dorri recordiau, meddai achubwyr bywyd

Disgwylir i fwy o ymwelwyr nag erioed ddod i fwynhau'r haul a'r tonnau ar draethau Abertawe'r haf hwn, yn ôl achubwyr bywyd yr RNLI.

Langland Bay

Meddai Tom John o dîm achubwyr bywyd yr RNLI, sy'n gweithio gyda Chyngor Abertawe i gadw ymwelwyr yn ddiogel ar y traeth yn ystod misoedd yr haf, "Ers diwedd mis Gorffennaf mae wedi bod yn brysur iawn.

"Rwyf wedi bod yn gweithio ar y traethau am ddeng mlynedd ac nid wyf erioed wedi gweld y lle mor brysur. Mae'n bosib mai dyma ein haf prysuraf erioed. Ar rai diwrnodau rydym wedi gorfod cael achubwr bywyd ychwanegol yn Langland a Caswell am fod y traethau mor llawn."

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â'r RNLI am nifer o flynyddoedd yn darparu cyllid ar gyfer achub bywydau ar rai o draethau gorau Prydain. Yn ogystal â Caswell, Langland a Phorth Einon, mae'r RNLI hefyd yn darparu gwasanaeth ym Mae Abertawe a Bae y Tri Chlogwyn.

Mae achubwyr bywyd yr RNLI yn patrolio 240 o draethau o amgylch y DU ac Ynysoedd y Sianel bob haf - gallwch ddod o hyd i'ch achubwyr bywyd agosaf yma:https://rnli.org/find-my-nearest/lifeguarded-beaches

Wedi'i bweru gan GOSS iCM