Chwilio'r wefan
English

Bywyd nos dinas Abertawe'n gobeithio chwifio'r Faner Borffor unwaith eto

Mae bywyd nos Abertawe'n ymgeisio i gadw statws y Faner Borffor am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Purple flag logo

Mae ein dinas yn un o ddau le yn unig yng Nghymru sy'n gallu chwifio'r Faner Borffor, sy'n tynnu sylw at sut gall ymwelwyr ddisgwyl noson ddifyr, amrywiol, diogel a phleserus pryd bynnag y dônt yma.

Nawr, mae'r bartneriaeth sy'n gyfrifol am y prosiect wedi cyflwyno'i chais i gynnal statws y Faner Borffor yn 2019, drwy dynnu sylw at yr amrywiaeth eang o resymau dros pam mai canol y ddinas yw'r lle i fod yn awr ac yn y dyfodol.

Bydd aseswyr yn ymweld ag Abertawe nos Sadwrn 10 Awst ac yn ymweld â nifer o fangreoedd a gwasanaethau, gan ofyn cwestiynau i staff a phersonél eraill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM