Chwilio'r wefan
English

Baneri gwyrdd yn chwifio mewn mannau prydferth yn y ddinas

Mae deunaw o hoff fannau prydferth Abertawe wedi derbyn statws nodedig y Faner Werdd neu statws Gwobr Gymunedol y Faner Werdd.

Mark_green_flag

Mae chwech o barciau'r cyngor ymysg enillwyr 2019, gan gynnwys Gerddi Clun, Parc Victoria, Parc Brynmill, Parc Cwmdoncyn, Parc Llewelyn a'r Gerddi Botaneg ac Addurnol ym Mharc Singleton.

Marc rhyngwladol sy'n nodi parc neu fan gwyrdd o safon yw Gwobr y Faner Werdd.

Fe'i cyflwynir yng Nghymru gan Cadwch Gymru'n Daclus, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Arbenigwyr mannau gwyrdd sy'n beirniadu ac maent yn rhoi o'u hamser i ymweld â safleoedd ymgeisiol a'u hasesu yn erbyn meini prawf gan gynnwys safonau garddwriaethol, glendid, cynaladwyedd a chyfranogaeth y gymuned.

Meddai'r Cyng. Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau'r Amgylchedd, "Mae staff y cyngor, gwirfoddolwyr a'n grwpiau cyfeillion niferus yn gwneud ymdrech enfawr i'w cynnal. Rydym wir yn gwerthfawrogi'r gwaith y maen nhw'n ei wneud ac rwy'n siŵr bod preswylwyr yn teimlo'r un peth."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM