Chwilio'r wefan
English

Gwaith ym Mhen-lan yn gwneud canolfan hamdden yn addas ar gyfer y dyfodol

Mae gwaith i ailwampio Canolfan Hamdden Pen-lan ar waith.

Old Council Logo

Mae ystafell ffitrwydd a derbynfa'r ganolfan yn cael eu trawsnewid gan Freedom Leisure, yr ymddiriedaeth sy'n cynnal y cyfleuster ar ran Cyngor Abertawe. Mae gwasanaeth Costa Coffee hefyd yn cael ei gyflwyno.

Bydd y gwaith, sy'n llunio rhan o fuddsoddiad gwerth £5.1m y cyngor, ar gyfer cyfleusterau hamdden ar draws y ddinas, a bydd hefyd yn cynnwys gwelliannau mawr i'r peiriannau a'r offer sy'n helpu i gadw pwll Pen-lan yn gyfleuster o safon i nofwyr.

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y pwll yn gweithredu ar safon uchel am flynyddoedd i ddod, gan gynnig arbedion ynni a gwell safon.

Meddai Nic Beggs, rheolwr ardal Freedom Leisure, "Bydd y gwaith pwysig hwn yn golygu bydd y pwll ar gau i'r cyhoedd dros dro rhwng 16 a 23 Awst. Bydd pyllau eraill megis y rheini yng nghanolfannau LC, Penyrheol, a Threforys a Phwll Cenedlaethol Cymru yn parhau i fod ar agor fel arfer.

Er y bydd y pwll ar gau, bydd gweddill y cyfleusterau ym Mhen-lan ar agor o hyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM