Chwilio'r wefan
English

Rheolwr Ystadau (dyddiad cau: 17/09/19)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn. Rydym ni'n dymuno penodi Syrfëwr Siartredig i gynorthwyo tîm sydd eisoes wedi'i sefydlu sy'n gyfrifol am reoli portffolio anweithredol y Cyngor.

Teitl y swydd: Rheolwr Ystadau
Rhif y swydd: PL.0120-V3
Cyflog: £37,849 - £41,675 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Rheolwr Ystadau (PL.0120-V3) (PDF, 854KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.0120-V3

Dyddiad cau: 5.00pm, 17 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd deiliad y swydd yn gwneud cyfraniad allweddol at baratoi, rheoli, cydlynu, cyflawni a monitro'r rhaglen waith rheoli ystadau yn unol ag agenda rheoli asedau'r cyngor a'i bartneriaid, o fewn y gyllideb ac amserlenni penodol, a bod yn arweinydd proffesiynol prosiectau ystadau cymhleth iawn a bod yn gyfrifol am gynnig arweiniad i staff a'u mentora.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM