Chwilio'r wefan
English

Cofrestr Safleoedd Carafanau

Annedd

Cyfeiriad

Wedi'i drwyddedu ar gyfer

Amseroedd Gweithredu

Fferm Bank, Scurlage

Castell Scurlage, Scurlage SA3 1BA

5 carafán

1 Ebrill - 31 Hydref

Maes Carafanau Fferm Bank

Fferm Bank, Horton, Gŵyr, Abertawe, SA3 1LL

230 o bebyll/230 o garafanau

1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Fferm Bayview

Lôn Overton, Porth Einon, SA3 1NR

5 carafán

1 Ebrill - 31 Hydref

Beach Walk

Bayholme, Oxwich, SA3 1LS

10 carafán sefydlog

1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Fferm Beeches

The Beeches, Horton, SA3 1LQ

7 carafán sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Fferm Betlands

Fferm Betlands, Reynoldston, SA3 1BD

5 carafán

1 Ebrill - 31 Hydref

Maes Carafanau Blackhills

Lôn Blackhills, Fairwood, SA2 7JN

196 o garafanau sefydlog

1 Mawrth - 31 Hydref

Fferm Briarwood

Fferm Briarwood, Abertawe, SA3 1AT

20 o garafanau sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Fferm Broughton

Fferm Broughton, Burrows Lane, Llangennith, Abertawe, SA3 1JP

250 carafán sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Maes Carafanau Burrows

The Gables, Horton, Abertawe, SA3 1LQ

86 o garafanau sefydlog

1 Chwefror - 31 Tachwedd

Maes Carafanau Carreglwyd

Carreglwyd, Porth Einon, Abertawe, SA3 1NL

82 o garafanau sefydlog

1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Maes Carafanau Carreglwyd

Carreglwyd, Porth Einon, Abertawe, SA3 1NL

400 o garafanau modur/pebyll

1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Fferm Eastern Slade

Fferm Eastern Slade, Oxwich, Abertawe, SA3 1NA

5 carafán/20 o bebyll (cymysg)

1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Maes Carafanau Fairfield

Clogwyn Pennard, Southgate, Abertawe, SA3 2DH

62 o garafanau

1 Mawrth - 31 Hydref

Amgueddfa a Safle Gwersylla Fferm Gŵyr

Llandewi, Reynoldston, Abertawe, SA3 1AU

100 o garafanau

1 Ebrill - 31 Hydref

Pentref Gwyliau Gŵyr

Scurlage, Abertawe, SA3 1AY

12 o garafanau

1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Greenmeadows

Ffermdy Greenmeadows, Oxwich, Abertawe, SA3 1LU

106 o garafanau sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Greenways

Parc Gwyliau Greenways, Oxwich, Abertawe, SA3 1LY

430 o bebyll
100 o garafanau sefydlog

1 Mawrth - 31 Hydref
1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Highfields

Parc Gwyliau Highfield, Porth Einon, Abertawe, SA3 1NN

112 o garafanau/ 137 o garafanau sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Parc Carafanau Hill End

Maes Carafanau Hillend, Llangynydd, Abertawe, SA3 1JH

250 o pebyll/250 o garafanau sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Fferm Horton

Horton, Abertawe, SA3 1LL

151 o garafanau sefydlog

1 Mawrth - 31 Rhagfyr

Safle Gwersylla Llanmadog

Fferm Lagadranta, Llanmadog, Abertawe, SA3 1DE

25 o garafanau
250 o bebyll

1 Mawrth - 31 Hydref
1 Ebrill - 30 Medi

Parc Gwyliau Llanrhidian

Parc Gwyliau Llanrhidian, Llanrhidian, Abertawe, SA3 1EU

196 o garafanau sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Parc Gwyliau Newpark

Parc Gwyliau Newpark, Porth Einon, Abertawe, SA3 1NP

145 o bebyll/112 o garafanau

1 Ebrill - 31 Hydref

Nicholaston Farm

Fferm Nicholaston, Penmaen, Abertawe, SA3 2HL

25 o garafanau

1 Ebrill - 31 Hydref

1 Fferm Norton

1 Fferm Norton, Oxwich, Abertawe, SA3 1LT

5 carafán

20 Mawrth - 30 Medi

2 Fferm Norton

2 Fferm Norton, Oxwich, Abertawe, SA3 1LT

3 charafán

1 Ebrill - 31 Hydref

Parc Carafanau Nuttalls

Horton, Abertawe, SA3 1LL

35 o garafanau sefydlog

1 Ionawr- 31 Rhagfyr

Gwesty Bae Oxwich

Oxwich, Abertawe, SA3 1LS

7 charafán

1 Ebrill - 31 Hydref

Parc Gwersylla Oxwich

Oxwich, Abertawe, SA3 1LS

180 o bebyll

1 Ebrill - 31 Hydref

Safle Carafanau Croes Pitton

Fferm Croes Pitton, Rhosili, Abertawe, SA3 1PH

100 o bebyll/carafanau (cymysg)

1 Ionawr - 31 Rhagfyr

Parc Carafanau Riverside

Riverside, Ynysforgan, Abertawe, SA6 6QL

210 o garafanau/ 132 o garafanau sefydlog

1 Mawrth - 31 Rhagfyr

Parc Carafanau Fferm Sealands

Fferm Sealands, Oxwich, Abertawe, SA3 1LU

12 o garafanau sefydlog

1 Ebrill - 31 Hydref

Parc Carafanau Three Cliffs

Fferm North Hill, Lôn North Hills, Penmaen, Abertawe, SA3 2HB

75 o bebyll/20 o garafanau

1 Ebrill - 31 Hydref

Parc Hamdden Bae Whiteford

Llanmadog, Abertawe, SA3 1DE

245 o garafanau sefydlog

1 Mawrth - 31 Rhagfyr

Wedi'i bweru gan GOSS iCM