Chwilio'r wefan
English

Amser cofrestru ar gyfer dosbarthiadau dysgu i oedolion

Mae'r cyfle i gofrestru ar-lein ar gyfer yr amrywiaeth diweddaraf o gyrsiau a gynhelir gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe yn agor ddydd Llun (2 Medi).

U3A at Learning Festival

Wrth i'r haf ddirwyn i ben a'r plant ddychwelyd i'r ysgol, nawr yw'r amser perffaith i oedolion ddechrau dysgu rhywbeth newydd hefyd.

P'un a ydych chi'n dyheu am ddysgu chwarae'r gitâr, paentio portread, tynnu lluniau trawiadol neu am wella'ch sgiliau cyfrifiadur, mae rhywbeth i ysbrydoli pawb a'ch cadw'n brysur drwy fisoedd y gaeaf.

Mae'r dosbarthiadau hyn yn rhai cyfeillgar, llawn gwybodaeth a bydd y tiwtoriaid yn eich helpu i ddysgu'r hyn sy'n bwysig i chi.

Gall y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes hefyd eich helpu i wella'ch sgiliau a'ch hyder gyda Saesneg, Mathemateg a sgiliau cyfrifiadur ac mae llawer o'r dosbarthiadau hyn am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael, ewch i'r wefan: www.abertawe.gov.uk/dysgugydoloes neu cadwch lygad am y llyfryn yn eich llyfrgell leol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM