Chwilio'r wefan
English

Frances Richards: An Artist Apart

Arddangosfa Glynn Vivian

Frances Richards: An Artist Apart GV FRichards_jpeg_3.jpg
3 Medi 2019 - 24 Tach 2019
10.00AM. Tan 17:00
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Glynn Vivian
Heol Alexandra Abertawe SA1 5DZ

Arddangosfa wedi'i ymestyn o ganlyniad i alwad poblogaidd 

Mae'r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar waith Frances Richards, gwraig y paentiwr Ceri Richards, y cyfarfu ag ef yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain.

Mae gan waith Frances Richards gymeriad gweledol a gweledigaeth sy'n ei osod ar wahân i gelf ei chyfnod gyda'i elfennau haniaethol a ffigurol. Mae natur soffistigedig ei chelf deimladwy ac anacademaidd, a'i chysylltiadau modern amlwg yn galw i gof rai themâu hynod bersonol rheolaidd.

Bydd yr arddangosfa'n canolbwyntio ar y gludweithiau brodwaith, y darluniau a'r monoteipiau a grëwyd yn ystod blynyddoedd y rhyfel ac sydd heb gael eu gweld tan nawr, gan adlewyrchu safbwynt artist benywaidd hynod dalentog ac awyrgylch tywyll y cyfnod tyngedfennol hwnnw.

Mae'r arddangosfa hefyd yn cyflwyno rhai o baentiadau prydferth a chain ei blynyddoedd hŷn, sy'n drosiadol neu'n dangos blodau.


Frances Richards, On Being Alone, 1963, Dyfrlliw ar bwrdd, Casgliad Oriel Gelf Glynn Vivian © Ystad Frances Richards. Cedwir pob hawl, DACS 2019

Wedi'i bweru gan GOSS iCM