Chwilio'r wefan
English

Uwch Syrfëwr Meintiau (dyddiad cau: 20/09/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Mae angen Uwch Syrfëwr Meintiau brwdfrydig gyda chymwysterau addas i weithio mewn tîm sy'n gwneud gwaith amcangyfrif ac archwilio ôl-gontract i'r holl brosiectau Adeiladau Cyhoeddus a Thai a ddarperir yn gyhoeddus a gwaith caffael a rheolaeth fasnachol prosiectau allanol.

Teitl y swydd: Uwch Syrfëwr Meintiau
Rhif y swydd: RG.0158-V2
Cyflog: £32,878 - £36,876 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Uwch Syrfëwr Meintiau (RG.0158-V2) (PDF, 839KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd RG.0158-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 20 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Rydym yn chwilio am ymgeisydd deinamig, profiadol o bob agwedd ar arolygu meintiau a rolau rheoli prosiectau gyda hunan gymhelliant ac sydd â phrofiad o ddefnyddio pecynnau meddalwedd gyfrifiadurol gan gynnwys Excel a Word.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol neu os bydd arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach ynghylch y swydd wag, ffoniwch Gordon Rees, Arweinydd y Grŵp Masnachol ar 01792 511080 / 07796 275 592.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM