Chwilio'r wefan
English

Gweithredydd CCTV (dyddiad cau: 19/09/19)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £19,554 - £20,344 y flwyddyn. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gymryd rhan mewn system rota sifftiau sefydledig er mwyn darparu gwasanaeth 24 awr y dydd dros 365 diwrnod y flwyddyn.

Teitl y swydd: Gweithredydd CCTV
Rhif y swydd: ET.3219
Cyflog: £19,554 - £20,344 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Gweithredydd CCTV (ET.3219) (PDF, 839KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd ET.3219

Dyddiad cau: 5.00pm, 19 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Mae gweithredwyr CCTV yn gweithio yn Ystafell Rheoli'r CCTV am gyfnod llawn eu sifft. Yn bennaf, byddai eu dyletswyddau yn cynnwys gweithredu a rheoli camerâu CCTV ac offer recordio er mwyn rhoi digon o ddelweddau sydd wedi'u recordio i helpu i ymchwilio i droseddau ac anhrefn, gan gynnwys erlyn troseddwyr.

Darperir hyfforddiant ond byddai gwybodaeth dechnegol, profiad o weithio gyda'r cyhoedd, cymwysterau SIA addas ynghyd â sgiliau arsylwi a chanolbwyntio da yn fanteisiol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM