Chwilio'r wefan
English

Gweithgareddau cymdeithasol yn eich cymuned

Mae llawer o grwpiau, sefydliadau a gweithgareddau cymunedol sy'n gallu'ch helpu i'ch cadw'n annibynnol.

Mae cyswllt cymdeithasol yn bwysig er lles pobl hŷn. Mae llawer o bobl yn mwynhau mynd i grwpiau cymdeithasol ac yn ymddiddori mewn gweithgaredd newydd pan fyddant yn hŷn. I bobl eraill, mae'r cyfleoedd gwirfoddoli niferus sydd ar gael yn Abertawe'n eu helpu i fod yn aelodau gweithredol o'u cymunedau. Gallai'r bobl hynny sy'n cael trafferth mynd o le i le elwa o wasanaeth cyfeillio. 

Grwpiau Cymunedol a Gweithgareddau

Sut i ddod o hyd i wybodaeth am grwpiau cymdeithasol, sefydliadau a gweithgareddau yn eich ardal leol chi.

Gwasanaethau Bod yn Gyfaill

Mae cynlluniau cyfeillio yn helpu pobl sy'n teimlo'n unig neu wedi'u hynysu'n gymdeithasol i gysylltu â phobl eraill a'r gymuned leol.

Dysgu Gydol Oes

Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu sgiliau neu wybodaeth newydd. Gall ymuno â dosbarth eich annog i ddysgu a gwneud ffrindiau newydd.

Gwirfoddoli

Gall gwirfoddoli wneud gwir wahaniaeth i'ch bywyd eich hun a bywydau'r rhai o'ch cwmpas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM