Chwilio'r wefan
English

Gweithdai Dydd Mercher i Oedolion

Gweithgaredd Glynn Vivian

Wednesday Adult Workshops Weekend Adult Workshops_jpeg.jpg
25 Medi 2019
1.00PM. Tan 15:00
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Glynn Vivian
Heol Alexandra Abertawe SA1 5DZ

55+

Dosbarth wythnosol ar gyfer pobl o bob gallu i greu celf mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.

Mae'r sesiynau hyn, a gynhelir bob dydd Mercher yn ystod y tymor ysgol, yn gymysgedd o brosiectau wedi'u tiwtora ac arfer hunangyfeiriedig dan arweiniad ein hartistiaid/haddysgwyr hyfforddedig.

Rhaid cadw lle.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â  Richard.Monahan@swansea.gov.uk / 01792 516900
Am ddim, cyfraniad awgrymiadol £3

Wedi'i bweru gan GOSS iCM