Chwilio'r wefan
English

Castell Bwganllyd Ystumllwynarth

Dewch os rydych yn ddigon dewr!

Haunted Castle of Oystermouth
30 Hyd 2019 - 31 Hyd 2019
5.30PM. 3 slot amser ar gael
Castell Ystumllwynarth

Slot amser 1: 5.30pm - 6.30pm
Slot amser 2: 7pm - 8pm
Slot amser 3: 8.30pm - 9.30pm

Bydd y profiad yn para tua 25-30 munud.

Gallwch gyrraedd unrhyw bryd o fewn eich slot amser ond byddwch yn barod i aros eich tro - caiff grwpiau fynediad fesul un, bob ychydig funudau.

__________________________________________________


Gyda channoedd o flynyddoedd o hanes arswydus, nid yw cestyll ar gyfer y gwangalon - yn enwedig yn ystod y nos - ac fel bob castell sy'n werth ei halen, mae gan Gastell Ystumllwynarth ei ysbryd ei hun.

Gan droedio'n ofalus, gallwch lywio'ch ffordd drwy gromgelloedd a choridorau hynafol Castell Ystumllwynarth o'r 12fed ganrif - beth sydd oddi tanoch neu'n aros amdanoch o amgylch pob cornel? Gyda'r goleuadau wedi'u diffodd, pwy â ŵyr pa fath o ysbrydion annymunol neu gymeriadau bwganllyd y gallech gwrdd â nhw? A ydych yn ddigon dewr i ganfod mwy?

Beth bynnag y byddwch yn ei wneud, peidiwch â tharfu ar yr Arglwyddes Wen!

Os rydych yn ddigon ffodus i ddod o hyd i'r ffordd allan, byddwch yn derbyn siocled poeth.

 

Argymhellir ar gyfer plant 9+ oed (oni bai nad ydynt yn nerfus)| Mae'n rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn

*Tocynnau (gan gynnwys siocled poeth):

Safonol £8
Consesiynau (9-16 oed) £6.50
Tocyn Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £25

Awgrymir eich bod yn cadw lle ymlaen llaw

Neu ffoniwch Grand Theatre Box Office 01792 475715

* Sylwer - bydd yn rhaid i chi argraffu'ch cadarnhad o gadw lle a'i gyflwyno wrth gyrraedd er mwyn i chi gael mynediad.

_____________________________________________________


Mae'n arswydus, felly byddwch yn wyliadwrus...

  • Argymhellir ar gyfer plant 9+ oed (oni bai nad ydynt yn nerfus) | Mae'n rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
     
  • Bydd y profiad yn cynnwys goleuadau laser/strôb, peiriannau mwg, mannau cul gyda goleuadau isel, lloriau anwastad (gwisgwch esgidiau addas), rhai grisiau serth a choridorau cul oherwydd natur y lleoliad, effeithiau aroglau, seiniau/cerddoriaeth iasol ac actorion a all geisio codi ofn arnoch ond ni fyddant yn eich niweidio!
     
Ffôn: 01792635458
Wedi'i bweru gan GOSS iCM