Chwilio'r wefan
English

Hoffech chi ofyn cwestiwn i Aelod y Cabinet?

Mae Pwyllgor y Rhaglen Graffu'n cynnal sesiynau holi ac ateb yn rheolaidd gydag Aelodau'r Cabinet.

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd gyfrannu at y sesiynau hyn.

Gweler y rhestr o sesiynau holi ac ateb a drefnir ar gyfer eleni isod: gallwch glicio ar enw pob Aelod y Cabinet (sy'n las) i weld ei bortffolio.

PrydPwy
12 Awst 2019Cynghorwyr Clive Lloyd - Trawsnewid Busnes a Pherfformiad (y Dirprwy Arweinydd)
9 Medi 2019Cynghorwyr Andrea Lewis - Cartrefi ac Ynni
14 Hydref 2019Cynghorwyr Jennifer Raynor - Gwella Addysg, Dysgu a Sgiliau
11 Tachwedd 2019Cynghorwyr Elliot King a Cynghorwyr Sam Pritchard - Gwasanaethau Plant
9 Rhagfyr 2019Cynghorwyr Mark Child - Gofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda
13 Ionawr 2020Cynghorwyr Rob Stewart (Arweinydd) - Economi a Strategaeth
10 Chwefror 2020Cynghorwyr Mark Thomas - Yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd
9 Mawrth 2020Cynghorwyr Robert Francis-Davies - Buddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth
20 Ebrill 2020Cynghorwyr Alyson Pugh a Cynghorwyr Andrew Stevens - Cymunedau Gwell
11 Mai 2020Cynghorwyr David Hopkins - Cyflwyno

Os hoffech chi ofyn cwestiwn i unrhyw aelod o'r Cabinet, cwblhewch y ffurflen isod. Sicrhewch eich bod yn clicio 'cyflwyno' ar waelod y dudalen pan fyddwch wedi'i chwblhau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM