Chwilio'r wefan
English

Cronfa bensiwn y cyngor yn ennill gwobr am fyw'n wyrdd

Cydnabyddir cronfa bensiwn Cyngor Abertawe fel y cynllun llywodraeth leol gorau yn y DU am fuddsoddiad cynaliadwy.

SolarPanels

Dros y blynyddoedd diwethaf, cymerwyd camau allweddol i leihau ôl troed carbon y gronfa drwy dorri swm yr arian a fuddsoddir mewn cwmnïau â dwysedd carbon uchel.

Nawr, mae'r gronfa gwerth £2.1 biliwn y mae rheolwyr Cyngor Abertawe'n ei rheoli ar gyfer Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a nifer o gyflogwyr eraill yn yr ardal, wedi'i chydnabod yng ngwobrau Buddsoddi Fforwm Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau Lleol sy'n dathlu llwyddiant arbennig cronfeydd pensiwn a darparwyr gwasanaethau.

Abertawe enillodd y wobr am y gronfa â'r Ymagwedd Orau at Fuddsoddi Cynaliadwy yn y DU.

Meddai Clive Lloyd, Dirprwy Arweinydd Cyngor Abertawe a Chadeirydd Pwyllgor Cronfa Bensiwn y cynllun, "Ystyrir Gwobrau Buddsoddi Fforwm Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau Lleol fel arwydd o ragoriaeth ym maes darpariaeth pensiwn felly mae'n bleser gennyf ddweud bod y gwaith a wneir yn Abertawe'n cael ei gydnabod.

"Ni oedd y cynllun pensiwn llywodraeth leol gyntaf yng Nghymru - ymhlith nifer bach yn y byd - i gomisiynu adolygiad o'n portffolio buddsoddi ecwiti i ganfod graddau ein buddsoddiadau carbon a thanwydd ffosil.

"Ers hynny rydym wedi symud gwerth £0.5 biliwn o asedau i gronfeydd olrhain mynegai carbon isel gan leihau lefel o fuddsoddiadau mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig â charbon ymhellach.

"Byddwn yn parhau â'r ymagwedd hon a byddwn yn lleihau ein cyswllt â buddsoddiadau mewn cwmnïau tanwydd ffosil ymhellach.

"Hoffwn ddiolch i'n pwyllgor y gronfa bensiwn a'n hymgynghorwyr sydd wedi bod yn gweithio'n galed i leihau ôl troed carbon y gronfa er mwyn gwneud hyn yn bosib."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM