Chwilio'r wefan
English
Sofa image

Tenantiaethau wedi'u dodrefnu

Gellir cynnig eiddo wedi ei ddodrefnu i denantiaid y cyngor ar ddechrau eu tenantiaeth.

Bydd swm y dodrefn yn dibynnu ar faint y teulu a'r math o ddodrefn sydd eu hangen.

Rhentir y dodrefn ac mae'n elfen gymwys ar gyfer budd-dal tai. Felly, os ydych yn derbyn budd-dal tai ar gyfer eich eiddo, byddwch hefyd yn cael budd-dal tai ar gyfer y gwasanaeth dodrefn.

Pa ddodrefn sydd ar gael?

Mae tri math o becyn dodrefn ar gael:

Pecyn dodrefn llawn:
 • Gwelyau
 • Wardrobau
 • Cist ddroriau
 • Swît dridarn
 • Bord a chadeiriau cegin
 • Dewis o gwcer nwy neu drydan
 • Oergell/rhewgell
 • Peiriant golchi
Pecyn cegin:
 • Bord a chadeiriau cegin
 • Dewis o gwcer nwy neu drydan
 • Oergell/rhewgell
 • Peiriant golchi
Pecyn ystafell wely/lolfa:
 • Gwelyau
 • Wardrobau
 • Cist ddroriau
 • Swît dridarn

Hefyd, darperir cyfarpar baban/plentyn bach fel rhan o'r pecynnau hyn a bydd yn briodol i oedran y plant.

Beth fydd cost y gwasanaeth hwn?

 

Pecyn dodrefn llawn

Pecyn cegin

Pecyn ystafell wely/lolfa

Fflatiau un ystafell/ eiddo un ystafell wely

£15.83

£8.16

£8.99

Eiddo â dwy neu dair ystafell wely

£20.43

£8.59

£11.48 a £13.99

Eiddo â phedair ystafell wely

£22.43

£8.59

£16.49

Am faint bydd yn rhaid i mi dalu'r tâl wythnosol hwn?

Mae'r tâl gwasanaeth wythnosol hwn i'w dalu cyhyd ag mae angen y dodrefn arnoch. Does dim rhaid i chi rentu'r dodrefn am hyd y denantiaeth. Gallwch ddewis peidio â chymryd rhan yn y cynllun ar unrhyw adeg a byddwn yn casglu'r dodrefn yn rhad ac am ddim.

Os oes gennych ymholiadau am denantiaeth bresennol gyda dodrefn, neu os hoffech wneud sylw ar y gwasanaeth neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r Tîm Tenantiaethau Wedi'u Dodrefnu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM