Chwilio'r wefan
English

Eich cyfle i fod yn archarwr yn Sgwâr y Castell

Rhoddir cyfle i archarwyr y ddinas ddathlu un o'r ffilmiau mwyaf llwyddiannus erioed yn Sgwâr y Castell ar 5 Hydref.

Castle Square

Avengers: Endgame yw un o'r ffilmiau mwyaf llwyddiannus o'i bath, gan ei bod yn llawn emosiwn a chyffro.

Nawr mae cefnogwyr lleol yn cael y cyfle i wylio'r ffilm am ddim ar y sgrîn fawr yn Sgwâr y Castell.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Bydd yn ddiwrnod gwych a chyffrous, felly rydym yn annog archarwyr o bob oed i ddod ac ymuno â'r hwyl."

Bydd y cyffro'n dechrau am 4pm a bydd y ffilm yn dechrau am 4.30pm.

Am ragor o wybodaeth ewch i joiobaeabertawe.com

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM