Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Caligraffeg am ddechreuwyr i'r rhai sy'n gwella

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddysgu'r grefft o 'ysgrifennu hardd'.

Datgloi eich creadigrwydd yn y grefft o ysgrifennu hardd. Gwella'ch cardiau cyfarch, gwahoddiadau, llythyrau a phopeth arall rydych chi'n ei ysgrifennu, dysgu technegau caligraffeg gyda'n tiwtor profiadol, p'un a ydych chi'n brofiadol neu'n ddechreuwr. Ymunwch â'n dosbarth a chael ein hysbrydoli gan y gelfyddyd hynafol hon i ychwanegu haenau ychwanegol o ystyr a gwerth i'ch gwaith ysgrifennu eich hun.

Bydd gennych ddewis o astudio priflythrennau Rhufeinig neu lythrennau italig yn seiliedig ar enghreifftiau hanesyddol. Anogir dysgwyr i ddewis ac astudio caligraffydd modern neu enghraifft hanesyddol i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r grefft. Bydd dechreuwyr yn cael eu dangos mewn camau syml hanfodion caligraffeg da fel y deunyddiau gorau i'w prynu, adeiladu llythrennau, ongl ysgrifbin, uchder llythrennau a bylchau. Bydd gogwyddwyr mwy profiadol yn dadansoddi sgript neu galigraffydd er mwyn gwella eu sgiliau llythrennu eu hunain a datblygu eu harddull eu hunain. Daw'r flwyddyn i ben gyda dysgwyr yn creu eu llyfr bach eu hunain wedi'i ysgrifennu â llaw.

Byddwch hefyd yn dysgu:

  • Sut i ddefnyddio pen ymyl i greu stroc trwchus a thenau.
  • Sut i greu wyddor o ffurfiau llythrennau sy'n gyson.
  • Sut i sicrhau llythrennau glir.
  • Llythyrau rheoli a bylchau.
  • Dadansoddiad o'r sgriptiau.
  • Sut i wneud llyfr syml.

Tymor 1 - Dechreuwyr - dysgwch hanfodion ysgrifennu gyda beiro ymyl eang. Dadleuon - Astudiwch ddarn o galigraffeg hanesyddol neu galigraffyd modern i ddatblygu ei fersiwn ei hun o arddull.

Tymor 2 - Mae dechreuwyr yn datblygu dealltwriaeth o ofod rhwng geiriau, llythrennau, llinellau ac ymylon. Mae dadleuwyr yn datblygu amrywiaedau o'r arddull a ddewisyd gennych i greu ffurfiau llythrennau cyffrous.

Tymor 3 - Mae'r holl ddysgwyr yn gweithio ar greu llyfr wedi'i lenwi a'ch llythrennau i ddangos eich sgiliau newydd.

Yn addas ar gyfer: Gallu cymysg.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn

Beth fydd ei angen arnoch chi

Darperir deunyddiau sylfaenol ar gyfer y sesiwn gyntaf. Bydd eich tiwtor yn eich cynghori ynghylch cit hanfodol ar gyfer sesiynau dilynol. Bydd pecyn caligraffeg nodweddiadol yn costio tua £25.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Côd

Dydd Mercher 25 Medi 20197.00pm - 9.00pmPafiliwn y Kiosk, Parc FictoriaJudith PorchLLAWN
Dydd Mercher 15 Ionawr 20207.00pm - 9.00pmPafiliwn y Kiosk, Parc Fictoria (gall leoliadau newid)Judith Porch1022
Dydd Mercher 22 Ebrill 20207.00pm - 9.00pmPafiliwn y Kiosk, Parc FictoriaJudith Porch1023

Yn ychwanegol (dosbarth 4 awr):

Dyddiadau pob dosbarth

Amser

Lleoliad

Twtor

Côd

7 Hydref, 14 Hydref, 4 Tachwedd, 18 Tachwedd, 12 Rhagfyr - mae cofrestriadau dal ar agor am dysgwyr i fynegu'r cwrs yma.12.00pm - 4.00pmCREST, CwmbwrlaJudith Porch

1061

Wedi'i bweru gan GOSS iCM